اگر می خواهید تحصیل کنید

آخرین به روز رسانی: 29 10 2018

به شیوه های مختلفی می توانید تحصیل کنید. در اینجا می توانید در بارۀ شرایط لازم برای تحصیل کردن مطالب بیشتری بخوانید. در اینجا همچنین اطلاعات در بارۀ حمایت مالی آغاز تحصیل نیز وجود دارد.

دوره آموزشی تکمیلی

اگر در یک شغل در کشور دیگری بغیر از سوئد آموزش دیده اید یا در کشور دیگری در یک شغل کار کرده اید ممکن است به آموزش تکمیلی نیاز داشته باشید. این یک دورۀ آموزشی است که در آن شرایط کار کردن در آن شغل در سوئد را یاد می گیرید.

دوره های آموزشی تکمیلی در دانشگاهها و مدارس عالی وجود دارند. بطور مثال برای مشاغل زیر دوره آموزشی وجود دارد:

  • اقتصاد دانان
  • مهندسان
  • پرستارها
  • کارشناسان امور اجتماعی
  • کارشناسان سیستم آی.تی
  • پزشک ها
  • معلم ها

این دوره های آموزشی بین 1 تا 2 سال طول می کشند. در مدتی که در این دوره آموزشی شرکت می کنید می توانید از سازمان مرکزی حمایت های مالی تحصیلی (CSN) حمایت مالی آموزشی بگیرید.

مسیر دبیرستان همگانی بزرگسالان

اگر سن شما بین 17 تا 21 سال است و بدون والدین خود به سوئد آمده اید می توانید در مسیر دبیرستان همگانی بزرگسالان تحصیل کنید. مسیر دبیرستان همگانی بزرگسالان یک دوره آموزشی در دبیرستان همگانی بزرگسالان است. در آنجا ماده های درسی دبیرستانی را می خوانید. حتی اگر چند ماده درسی دوره راهنمائی را هم کم داشته باشید می توانید تحصیل خود را آغاز کنید.

کمک هزینه و وام از سازمان سی.اِس.اِن

تحصیل کردن در سوئد اغلب رایگان است. شما می توانید انواع مختلف کمک هزینه ها و وام را از سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی (CSN) دریافت کنید تا هزینه های خود در دوران تحصیل را بپردازید.

اینکه کدام کمک هزینه ها و وام را می توانید درخواست کنید به سن و سال شما و مقطع تحصیلی تان بستگی دارد.