فعالیت اوقات فراغت، فرهنگی و انجمنی

آخرین به روز رسانی: 25 4 2019

اوقات فراغت به زمانی گفته میشود که شما از کار، مدرسه تعطیل باشید.

در اوقات فراغت خود می توانید در فعالیت های مختلف کمون، انجمن ها و باشگاهها شرکت کنید. با شرکت در فعالیت های مختلف می توانید با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی را تمرین کنید.