تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 1 8 2018

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

چه موقع بایستی تمدید اجازه اقامت درخواست کنید؟

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت با مدت محدود درخواست تمدید کنید. حداکثر سه ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت می توانید درخواست تمدید کنید.

چگونه بایستی تمدید اجازه اقامت درخواست کنید؟

برای درخواست تمدید اجازه اقامت بایستی:

  • به اداره مهاجرت مراجعه کنید. برای ملاقات بایستی وقت رزرو کنید.
  • کارت اجازه اقامت خود را بهمراه داشته باشید.
  • اگر مدارک شناسائی دارید آنها را بهمراه داشته باشید. حتی اگر قبلاً این مدارک را به اداره مهاجرت نشان داده باشید نیز بایستی آنها را بهمراه داشته باشید.

قیم یا سرپرست منصوب ویژه شما بایستی شما را در اداره مهاجرت همراهی کند.