تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 14 2 2020

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

چه موقع بایستی تمدید اجازه اقامت درخواست کنید؟

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت با مدت محدود درخواست تمدید کنید. حداکثر سه ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت می توانید درخواست تمدید کنید.