کلمات مهم

آخرین به روز رسانی: 3 9 2018

​​این واژه نامه برای توضیح دادن اصطلاحات است. این واژهنامه توسط یک گروه مرجع مرکب از تازه واردها به سوئد تهیه شده است و ما سپس آنرا تکمیل کردهایم. ما چنین باور نداریم که این واژه نامه کامل است و از اینرو در صورت نیاز پیوسته آنرا تکمیل خواهیم کرد. معنیها و توضیحات واژهها توسط افراد گوناگونی در سازمانهای گوناگون بررسی شدهاند. با این حال ممکن است همچنان برخی واژهها توضیح داده نشده باشند. اگر اشتباهی یافتید یا اگر به نظر شما اصطلاحی بایستی به این واژه نامه افزوده شود، با کمال میل با ما تماس بگیرید.

 • Adressändring (ثبت تغییر آدرس)

  ​زمانیکه از یک محل به محل دیگری نقل مکان می کنید باید تغیر آدرس دهید. بصورت بسیار ساده می توانید درخواست نقل مکان و تغیر آدرس خود را به (سونسک ادرس ایندرینگ) یک شرکت برای تغیر آدرس است بدهید. همچنین در مورد این زیر نام ثبت و احوال نفوس بیشتر میتوانید زیر Folkbokföring بخوانید یا زیر فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر)‏، اطلاع رسانی تغیر آدرس و ثبت و احوال نفوس در این واژه نامه.

 • A-kassa (صندوق بیمه بیکاری)

  آ-کاسا مخفف صندوق بیمه بیکاری است. اگرشما بیکار شوید٬عضو یک صندوق بیمه بیکاری بودن باعث اطمینان شماست. برای اینکه شما واجد شرایط دریافت غرامت شوید لازم است که از جمله به مدت حداقل ۱۲ ماه بدون وقفه در یک صندوق بیکاری عضوبوده باشید. از این رو مهم است وقتی که شروع به کار کردید برای عضویت درصندوق بیمه بیکاری دراسرع وقت تقاضا کنید. صندوق بیمه بیکاری برای شاخه‌های مختلف شغلی‏ وجود دارد. اگر بیکار شوید بدون اینکه عضو یک صندوق بیمه بیکاری باشید٬ صندوق بیمه بیکاری آلفا ومقررات بیمه پایه است که برای شما اعتبار دارد‏.

 • Akuten (اورژانس)

  ​اورژانس Akuten واژه ای است که کوتاه شده واژه پذیرش اورژانس Akutmottagning است و به جای آن بکار میرود. پذیرش اورژانس Akutmottagning بخشی از بیمارستان است و شما که دچار آسیب خطرناک یا بیماری اورژانس شدهاید در صورت بسته بودن درمانگاه vårdcentral معمولی خودتان به آنجا مراجعه میکنید.

  معمولاً اگر شما یک بیماری عادی داشته باشید یا اگر حادثه ای برای شما روی داده و شما به سرعت به کمک نیاز دارید اما آسیب های شما خطر جانی ندارد، بایستی به مطب کشیک jourmottagning (که بخشی از امور درمانی سرپائی primärvården) است مراجعه کنید. خدمات درمانی در سه مرحله انجام میشود. اگر بیماری خفیف باشد یا حادثه ای که شما دچار آن شده اید سبک بوده است و روزهنگام روی داده است بایستی به درمانگاه vårdcentral خودتان مراجعه کنید. غروب هنگام و روزهای تعطیل نیز بایستی به بخش اورژانس محلی خودتان när-akut یا به مرکز کشیک jourcentral مراجعه کنید. در موارد اضطراری یا اورژانس نیز به اورژانس akuten مراجعه کنید. بهتر است همیشه پیش از مراجعه به یک مرکز خدمات درمانی به آنجا تلفن بزنید. در بسیاری از این مراکز میتوانید پیش از مراجعه یک وقت رزرو کنید و آنگاه خواهید دانست که چه هنگامی به آنجا مراجعه کنید. به این ترتیب در مواردی که بیمارانی زیادی به کمک نیاز دارند، نیازی نخواهید داشت که چندین ساعت در یک اتاق انتظار و در کنار دیگر بیماران در انتظار بنشینید. در کمونها و استانهای گوناگون شرایط کم و بیش گوناگونی وجود دارد. اگر درباره بیماریها و صدمات مختلف یا اینکه به کجا بایستی مراجعه کنید سوالی دارید میتوانید به راهنمای خدمات درمانی 1177 Vårdguiden با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید یا در وبگاه راهنمای خدمات درمانی 1177 Vårdguiden و وبسایت سازمان امداد و نجات اضطراری SOS Alarm مطالب بیشتری بخوانید.

 • Amortering (بازپرداخت وام)

  بازپرداخت وام به معنی پرداخت اقساط وام است. وقتی وام بگیرید بایستی هرماه مقداری از آنرا بازپرداخت کنید. معمولاً هنگام بازپرداخت وام بهره و کارمزد نیز پرداخت می شود.

 • Anställningsbevis (حکم استخدام)

  یک حکم استخدام anställningsbevisیک قرارداد کتبی بین کارفرما arbetsgivare و کارپذیر arbetstagare است و شرایط استخدامی در آن قید شده است. کارفرما بایستی حداکثر یک ماه پس از آغاز کار شما، اطلاعات کتبی درباره آن دسته شرایط شغلی که در مورد استخدام شما دارای اهمیت هستند به شما بدهد. اگر استخدام برای مدتی کوتاهتر از سه هفته باشد، کارفرما موظف نیست چنین اطلاعاتی را به شما بدهد.

  این اطلاعات بایستی دستکم دربردارنده موارد زیر باشد:

  • نام و آدرس کارفرما
  • نام و آدرس کارپذیر (شما)
  • تاریخ آغاز استخدام (روزی که آغاز به کار میکنید) و آدرس جائی که باید آنجا کار بکنید – نام محل کار شما.
  • شرح کوتاهی از وظایف شغلی شما، عنوان شغلی yrkesbenämning و سمت شغلی tjänstetitel شما.
  • نوع استخدام، برای نمونه آیا این استخدام دائم tills vidare است، استخدام موقت tidsbegränsad anställning است یا یک استخدام آزمایشی provanställning است.
  • اگر این استخدام یک استخدام دائم tills vidare است، زمان فسخ قرارداد uppsägningstider چه مدت است.
  • اگر این استخدام، یک استخدام موقت است:
   تاریخ پایان استخدام و یا شرایطی که بر اساس آن میتوان قرارداد را فسخ کرد و همچنین نوع این استخدام موقت.
  • اگر این استخدام یک استخدام آزمایشی است: مدت زمان استخدام آزمایشی.
  • دستمزد آغازین Begynnelselön – به عبارت دیگر دستمزدی که شما در ابتدای کار دریافت خواهید کرد، دیگر مزایای شغلی و اینکه دستمزد شما هر چه مدت یکبار به شما پرداخت خواهد شد.
  • مدت زمان مرخصی با حقوق و مدت زمان (تعداد ساعات) یک روز عادی کاری یا یک هفته عادی کاری.
  • قرارداد دستجمعی یا قرارداد گروهی Kollektivavtal – اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد.


  یک حکم استخدام بایستی هم توسط کارفرما و هم توسط شما امضا شود.

 • Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)

  اداره کاریابی بزرگترین ارائه دهنده مشاغل است. اداره کاریابی مسؤول هماهنگسازی استقرار تازه واردین وپناهندگان است. اداره کاریابی با این مردم کارمیکند تا در اسرع وقت زبان سوئدی را یاد بگیرند، کارپیدا کنند و خود را تأمین کنند. جدید در سوئد در اداره کاریابی.

 • Arbetsrätten/regler (قانون کار/مقررات)

  قانون کارمجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که حقوق و وظایف ما را دربازارکارتنظیم میکند. برای نمونه میتواند قانون حق مشترک تصمیم گیری ( ام ب ال) در محل کار، قانون تضمین استخدامی (ال آ اس) و یا قوانین منع تبعیض باشد.

 • Asyl (پناهندگی)

  ​اجازه اقامتuppehållstillstånd به شما داده میشود که شهروند یک کشور بیگانه باشید و پناهنده تلقی شده باشید یا بر اساس قانون خارجیان utlänningslagen نیاز به حفاظت skyddsbehövande داشته باشید. مقرراتی که مشخص میکند چه افرادی حق دریافت پناهندگی در سوئد را دارند در قانون خارجیان ذکر شدهاند. سوئد بایستی به شما که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل پناهنده تلقی میشوید و یا نیاز به محفاظت دارید، پناهندگی یا اجازه اقامت بدهد.

 • Avboka tid (لغو کردن یک وقت رزرو شده)

  ​هنگامی که شما برای نمونه نزد دندانپزشک، درمانگاه بهدااشتی یا آرایشگر وقت گرفتهاید، مهم است که وقت رزرو شده و توافق شده را رعایت کنید. اگر شما دیر به آنجا برسید یا اصلاً به آنجا نیائید ممکن است ناچار شوید همه هزینه یا بخشی از هزینه را بپردازید، اگر چه از آن وقت استفاده نکردهاید. این موضوع حتی درباره ملاقاتهای رایگان نیز مصداق دارد. برای نمونه مراجعه به دندانپزشک برای کودکان و نوجوانان رایگان است، اما اگر شما به موقع و بر اساس وقت رزرو شده به آنجا مراجعه نکنید بایستی هزینه ملاقات را پرداخت کنید. اگر شما میدانید که نمیتوانید به موقع و بر اساس وقت رزرو شده مراجعه کنید یا اگر بیمار شدهاید، باید وقت رزرو شده را لغو کنید تا ناچار نشوید هزینه آنرا پرداخت کنید. به عبارت دیگر بایستی به آنجا تلفن بزنید و به آنان اطلاع دهید که نمیتوانید به موقع و بر اساس وقت رزرو شده به آنجا مراجعه کنید.

 • Avtal (قرارداد)

  ​یک قرارداد avtal یک توافق بین دو یا چند فرد (و یا دو یا چند طرف قرارداد) است. اگر این توافق کتبی باشد معمولاً قرارداد kontrakt نامیده میشود. معمولاً توافق بر سر این موضوع صورت میگیرد که یکی از طرفین قرارداد (یک شخص یا یک شرکت) چیزی را عرضه میکند و قید میکند که آن چیز چه قیمتی دارد و طرف دیگر نیز این پیشنهاد را میپذیرد. این موضوع میتواند برای نمونه پذیرفتن این باشد که یک باشگاه کتاب bokklubb برای شما کتاب بفرستد و شما هم قول میدهید که پول آن کتابها را بپردازید. این موضوع میتواند مربوط باشد به یک قرارداد درباره انجام یک کار یا خریدن یک خودرو. هنگامی که شما یک آپارتمان اجاره میکنید یا برای آپارتمان خودتان آبونمان برق سفارش میدهید نیز زیر یک قرارداد را امضا میکنید. ممکن است اعتبار یک قرارداد پس از مدتی یا پس از رویداد ویژهای پایان یابد و یا پس از آنکه شما یا طرف دیگر قرارداد آن قرارداد را فسخ کنید، اعتبار آن پایان یابد. ممکن است قراردادها زمان فسخ گوناگونی داشته باشند.

 • BankID (شنـاسـه بانـکی)

  کارت شنـاسـایـی بانـکی (Bank ID) کارت شنـاسـایی الکترونیکی است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا امضـای الکترونیکی از طریق اینترنت انجام می شود. استفاده از امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این کار به لحـاظ قانونی لازم بوده و مانند امضـای عادی با دست است. برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره ویـژه ی سـوئـدی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را مشخص می کنند.

  کد امنيتى هویت الکترونیکی موضوعی کاملا شخصی است از اینرو به هیچ وجـه نبـایـد کد رمـزدار را در اختیـار فرد دیـگری گذاشـت. همچنـین نبـایـد مشخصـات الکـترونیـکی خــود را از طریـق اینـترنـت ویا تمـاس تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار گذاشـت، زیـرا امـکان فریب دادن شمــا وجـود دارد.

  بیشتر میتوانید درمورد کارت هویت‏ الکترونیکی دراین لیست لغت بخوانید

 • Bankkonto (حساب بانکی)

  برای انجام امور مالی خود به یک حساب بانکی نیاز دارید. حسابی که نیاز دازید ممکن است دارای اسم های مختلفی، مانند حساب حقوقی، حساب جاری، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداختی باشد. فرقی نمی کند نام حساب چه باشد. مهم آن است که شما به خدمات زیر دسترسی داشته باشید:

  • واریز، مانند حقوق یا کمک هزینه
  • پرداخت توسط انتقال به حساب، پرداخت پُستی و پرداخت اتوماتیک
  • برداشت نقدی

  حساب بانکی برای پناهجویان

  پناهجویانی که می خواهند حساب باز کنند بایستی کارت اِل.اِم.آ خود را به بانک نشان دهند. همچنین یک فتوکپی تأید شده از مدرک شناسائی که پناهجو به ادارۀ مهاجرت تحویل داده نیز لازم است. فتوکپی تأیید شده یعنی مُهر خورده باشد که نشان دهد کپی با اصل برابر است.

  سپس بانک با ادارۀ مهاجرت تماس می گیرد تا گواهی شود که برگه با اصل تحویل داده شده مطابقت دارد.

 • Bankkort (کارت بانکی)

  یک کارت بانکی یا کارت پرداختی نوعی کارت حساب بانکی است که توسط بانک صادر می شود. اگر از این کارت برای خرید یا برداشت پول از عابر بانک استفاده کنید پول از حساب شما کسر می شود. کارت های بانکی اغلب به شرکت های ویسا یا ماسترکارد متصل هستند. کارت های ساده تری نیز وجود دارند که به مائسترو یا ویسا الکترون متصل هستند.

 • BVC, Barnavårdscentral (درمانگاه بهداشتی کودکان)

  ​درمانگاه بهداشتی کودکان (BVC) معاینه کودکان و همچنین مشاوره رایگان و حمایت از پدران و مادران بچه داری که کودک کودکستانی دارند (تقریباً از سن ۰ تا ۶ سالگی) را ارائه میدهد. این اقدامات بر اساس برنامه بنیادی بهداشت کودکان انجام میگیرد و دربردارنده برنامه واکسیناسیون نیز میشود. شما میتوانید در درمانگاه بهداشتی کودکان درباره همه چیز مانند خوراک، دندانها، خواب، خطر بروز حوادث، بازی، خواهران و برادران، دوستان، تربیت، بهداشت و نظافت و غیره که مربوط به کودک شما میشود، پرسش و گفتگو کنید. از هنگام به دنیا آمدن کودکتان تا رسیدن او به سن کودکستان، تماسهای منظمی با درمانگاه بهداشتی کودکان خواهید داشت. نخستین تماس شما با درمانگاه بهداشتی کودکان غالباً به شکل دیدار پرستار بخش از خانه شما و بیدرنگ پس از آنکه کودک به دنیا بیاید خواهد بود. پس از آن شما و کودکتان به طور منظم برای معاینه کودکتان به درمانگاه بهداشتی کودکان خواهید رفت. وزن کودک اندازه گرفته میشود و موضوع شیردادن و دیگر مسائل مربوط به کودک و پدر و مادر نیز مطرح خواهد شد. در برخی کمونها و شهرهای استان ممکن است یک کودک پس از سن یک سالگی از لحاظ بهداشتی و درمانی به جای درمانگاه بهداشتی کودکان به درمانگاه بهداشتی Vårdcentralen تعلق داشته باشند.

 • Barnbidrag (کمک هزینه کودک )

  ​کودکانی که در سوئد زندگی میکنند حق دریافت کمک هزینه کودک Barnbidrag دارند. این کمک هزینه، پولی است که از ماه نخست پس از تولد کودک یا اگر کودک به سوئد مهاجرت کرده باشد، دیرتر از آن پرداخت میشود. کمک هزینه کودک تا آخرین سه ماههای که کودک به سن ۱۶ سال تمام برسد، پرداخت میشود.

 • Bilförsäkring (بیمه خودرو)

  ​بیمه ‏اتوموبيل هميشه شامل بیمه ترافیک اجباری است. (یعنی در صورتیکه بخواهید اتوموبيل را برانید باید بیمه ترافیک داشته باشد.) بیمه ترافیک فقط خسارات که شما با ‏اتوموبيل خود به دیگران میزنید پوشش میدهد (نه به آسیب های که شخص خودتان و یا ‏اتوموبيل تان می بیند.). به عنوان مالک وسیله نقلیه موتوری شما باید از روز اول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بیمه ترافیک ‏تهیه کنید. اگر شما یک بیمه ترافیک برای وسیله نقلیه خود را نداشته باشید، شما باید یک هزینه به ‏انجمن بیمه ترافیک برای هر روز که وسیله نقلیه بیمه نداشته باشد پرداخت کنید.برای یک ‏اتوموبيل شخصی‏، هزینه حدود ۱۰۰ کرون برای هر روز که وسیله نقلیه بیمه نشده است. اضافه کردن یک بیمه نیمه خسارات اتوموبيل خودتان را نیز پوشش میدهد. بیمه نیمه موضوعات ذیل را نیز پوشش میدهد: دزدی، آتش سوزی، شیشه، ماشین آلات، نجات و بیمه مصارف حقوقی. بیمه ‏کامل صدمه های که متوجه ‏اتوموبيل شما می شود مثلأ اگر ‏اتوموبيل تان در یک جوی یا گودال دو طرف ‏راه میافتد، آنها خسارات را پرداخت میکنند. میتوانید در صفحه اینترنتی شرکت بیمه خود بیشتر بخوانید و یا در www.konsumenternas.se
  یا وب سایت انجمن بیمه ترافیک.

 • Bilköp (خرید خودرو)

  هرگز هنگام خرید اتوموبيل عجله نکنید. اتوموبيل دست دوم (اتوموبيل های استفاده شده/ که جدید نیستند) بسیار زیاد است. شما نباید گول بخورید زمانیکه فروشنده می گوید برای شما یک ‏مزیت خاص می دهیم. که شما ‏مستقیم، بلافاصله تصمیم بگیرید. باید تحقیق کنید که چه اتوموبيلها و چه قیمتی‏ وجود دارد. به کوچکترین خرابی اتوموبيل توجه کنید و به فکر این باشید که جهت ترمیم آن چه مقدار پول مصرف می شود، نرخ ترمیم هر اتوموبيل نظر به مدل و کمپانی اش فرق می کند. اعلانات روزنامه ها را بخوانید. در صفحه انترنتی "بلوکت" Blocket.se و یا صفحات دیگری انترنتی یا کاغذی می توانید در مورد اتوموبيل ‏اطلاعات بگیرید. اتوموبيلهای زیادی را ببینید و قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

  به این نکات توجه کنید:

  • همیشه باید کنترل کنید که فروشنده صاحب اتوموبيل باشد. یک پیام تلفنی به اداره ترانسپورت بفرستید. شماره پلاک اتوموبيل را به شماره ۷۲۵۰۳ بفرستید. بعد از مدت کوتاهی جواب پیام خود را با ‏اطلاعات در مورد آن وسیله نقلیه دریافت خواهید کرد. اما این پیام هزینه دارد. شما به شماره ۰۷۷۱۲۵۲۵۲۵ نیز می توانید تلفن بزنید.
  • یک قرارداد خرید بنویسید
  • کنترل کنید که پول خودرو پرداخته شده باشد. برای دانستن این موضوع نیز میتوانید به اداره کل ترابری Transportstyrelsenپیامک بفرستید یا تلفنی تماس بگیرید. کسی حق ندارد خودروئی که پول آن کاملاً پرداخت نشده باشد را بفروشد.
  • باید هر دو فروشنده و خریدار اتوموبيل به اداره ترانسپورت گزارش دهند که حالا اتوموبيل یک صاحب جدید دارد.بیشتر میتوانید در این مورد صفحه اینترنتی اداره ترانسپورت بخوانید.
  • فورأ با یک شرکت بیمه تماس بگیرید و یک بیمه اجباری شخص ثالث (ترافیک) تنظیم کنید. اگر حفاظت بهتری می خواهید یک بیمه نیمه یا بیمه ‏کامل ‏تنظیم کنید.
  • به کتابچه سرویس و تعمیرات خودرو نگاه کنید.
  • این خودرو را با خودروهای مشابه، از جمله در وبگاههای خودرو در اینترنت مقایسه کنید.
 • Bilprovning (مرکز معاینه فنی خودرو )

  ​همه خودروها بایستی معاینه فنی بشوند. در مرکز معاینه فنی، ایمن بودن خودرو و تجهیزات آن کنترل خواهد شد. همه خودروها بایستی معاینه فنی شوند، اما خودروهای نو نخست از سال سوم به بعد معاینه فنی میشوند. کارگاههای مطمئن میتوانند مجوز معاینه فنی خودرو را دریافت کنند.

 • Boka tid (رزرو کردن وقت)

  ​برای انجام برخی کارها بایستی از پیش وقت رزرو کرد، به عبارت دیگر باید با طرف مقابل به توافق برسید که چه زمانی به آنجا مراجعه کنید. این نکته برای نمونه در هنگام مراجعه به دندانپزشک یا پزشک در درمانگاه بهداشتی اعتبار دارد. این نکته در مورد رفتن به آرایشگاه و دیدار با یک وکیل نیز مصداق دارد. نکته مهم در این زمینه آنست که به یاد داشته باشید که درست در زمانی که به توافق رسیدهاید بر سر قرار خود حاضر شوید (به بخش رزرو کردن وقت نگاه کنید).

 • Bostadsbidrag (کمک هزینه مسکن)

  ​شما که یک خانواده بچه دار هستید، جوان و بدون فرزند هستید، بازنشسته هستید یا کمک هزینه دوره بیماری sjukersättning دریافت میکنید، میتوانید برای پرداخت اجاره خانهتان کمک هزینه دریافت کنید. ب

 • Civilstånd (وضعیت تأهل)

  ​وضعیت تأهل واژهای است کلی که نشان میدهد آیا شما مجرد هستید، متأهل هستید، همسر ثبت شده registrerad partner، بیوه/ همسر فوت شده یا مطلقه هستید. اگر قرار باشد وضعیت تأهل خود را بنویسید بایستی بیان کنید که آیا متأهل، بیوه یا چیز دیگری هستید.

 • CV (رزومه)

  ​"سی وی" CV مخفف واژه "Curriculum vitae" است که یک اصطلاح لاتین به معنای سرگذشت، مسیر زندگی یا راه زندگی است. یک "سی وی" یا رزومه مجموعهای است از دانش، تجربه و مهارتهای شما. گاهی منظور از "سی وی" فهرست مدرکهای تحصیلی و سابقه شغلی شماست و meritförteckning نیز نامیده میشود. "سی وی"معمولاً به معنای مجموعه مدرکهائی است که شما در هنگام درخواست یک کار برای کارفرما میفرستید.

  یک "سی وی" CV میتواند شامل چنین چیزهائی باشد:

  • متن کوتاهی از سرگذشت شما
  • سابقه شغلی، کارها و وظایف شغلی پیشین شما
  • تحصیلات و پایان نامههای تحصیلی شما
  • وظایف و مأموریتهای احتمالی شما در انجمنها
  • فعالیتهای و علاقمندیهای اوقات فراغت شما و اگر عضو یک انجمن هستید
  • مشخصات فردی، یعنی شماره شناسائی و آدرس و راههای تماس با شما
  • معرفهای شما، با نام و راههای تماس با آنان. بایستی از پیش با این افراد تماس بگیرید و بپرسید که آیا آنان مایلند معرف شما باشند. معرفها معمولاً نزدیکترین رئیسهای شما در محل کار پیشین شما هستند. کارفرمائی که شما نزد وی درخواست یک کار دادهاید، میتواند با این معرفها تماس بگیرد و بپرسد که شما چگونه شخصی هستید و پیش از این چگونه کار میکردهاید.
 • Deklaration (اظهارنامه مالیاتی)

  هرکسی که یک عایداتی داشته ومالیات سالانه پرداخت می کند باید سالانه اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ به اداره مالیات ارسال کند. اداره مالیات یک فرم اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ را به خانه شما می فرستد. دراظهارنامه‌ی مالیاتی‏ اطلاعات عایدات و مالیات پرداختی سالانه وجود دارد. اطلاعات (داده ها) از کارفرما، بیمه و بانک می آید. شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات صحیح ا ست. ‏

 • Eftersändning av post

  Eftersändning innebär att post till din gamla adress vidarebefordras (skickas vidare) till din nya adress. Du kan beställa eftersändning av post hos Svensk Adressändring mot en avgift. Posten eftersänds då under en viss period, vanligtvis ett år.

  Läs mer under Adressändring, Flyttanmälan och Folkbokföring i den här ordlistan.

 • Hyresavtal

  هنگامی که شما یک مسکن اجاره می‌کنید بایستی یک اجاره نامه داشته باشید یا یک قرارداد بنویسید که مشخص کند حقوق و تکالیف شما به عنوان ساکن در آن مسکن کدام هستند.

  هنگامی که شما یک قرارداد اجاره یک مسکن را منعقد می‌کنید باید توجه داشته باشید که این نکات در قرارداد اجاره قید شده باشد:
  نام مالک و مستأجر، میزان اجاره، زمان اجاره (زمان اعتبار قرارداد اجاره)، حق احتمالی استفاده از فضاهای دیگر (مانند انباری زیر شیروانی، گاراژ و غیره)، جزئیات دیگر مانند برق، مبلمان، نظافت، گردآوری و دور انداختن زباله‌ها و بیمه.

 • Reklam (آگهی تجاری)

  ​آگهی تجاری اطلاعاتی است که تولید و منتشر شده است تا توجهات را به یک اندیشه، کالا یا خدمات معین جلب کند و آنها را برجسته کند. هدف آنست که نظرات و ارزش‌های انسان‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و نحوه خرید کردن آنها تغییر کند. فرستنده پیام‌های تجاری معمولاً یک شرکت است و گیرنده پیام‌ها نیز مصرف کنندگان هستند. یک مصرف کننده می‌تواند یک فرد یا یک شرکت دیگر باشد. منظور از آگهی تجاری غالباً بازاریابی برای فرآورده‌ها یا خدمات یک شرکت است. آنان می‌خواهند بدینگونه فروش شرکت خود را افزایش دهند. شما می‌توانید از دریافت آگهی‌های تجاری که به آدرس شما پست شده است و همچنین آگهی‌های تجاری که از راه تلفن به شما داده می‌شود، خودداری کنید.