Caafimaadka ilmaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 2 7 2018

Waxaa jira meelo fara badan oo lala xiriiri karo marka laga hadlayo arrimaha khuseeya caafimaadka canugga.

 • Rugta daryeelka caafimaadka iyo rugta qoyska

  Rugta daryeelka caafimaadka carruurtu waxaa ay bixineysaa baaritaanno iyo tallaallo laakiin waxaad sidoo kale talo ka heli kartaa wax walba oo taabanaya horuumarka canugga. Marka canuggaagu uu xanuunsado oo uu u baahanyahay daryeel caafimaad waxaad la xiriireysaa rugta caafimaadka.

  Meelo badan waxaa ku yaalla rug daryeel caafimaad oo carruureed oo ku dhex taalla rug qoys halkaas oo laysugu geeyay hawlo badan oo loo baahnaan karo marka carruurtu ay yar-yaryihiin.

 • Rugta qaabilaadda la xiriirta daweynta carruurta iyo dhallinyarada

  Rugaha qaabilaadda la xiriirta dawada carruurta iyo dhallinyarada, BUMM, waa rugo qaabilaad oo takhasus gaar ah leh oo loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada ilaa iyo 17 jir.

  Marka laga hadlayo xanuunnada gaagaaban ee ku dhaca canug sidiisa kale caafimaad qaba BUMM waa ay qaabileysaa canug ilaa iyo intuu ka jirsanayo 12 bilood.

 • Daryeelka ilkaha

  Daryeelka ilkaha bulshadu waa daryeelka ilkaha ee maamul gubaleedku wado hawshiisa. Daryeelka ilkaha bulshadu wuxuu carruurta siinayaa daryeel ilko oo joogto ah oo dhammeystiran ilaa iyo sannadka ay ka buuxinayaa 21 jir.

  Marka laga hadlayo dhallinyarada megengelyo doonka ah waxay mas'uuliyadda maamul gobaleedku ku egtahay in ay siiso daryeel ilko marka uu qofka dhallinta yari buuxiyo 18 sano, si ka duwan dhallinyarada haysata sharciga degganaashada.

 • Tallaalada

  Dhammaan carruurta joogta Swiidhan waxaa ay xaq u leeyihiin in laga tallaalo sagaal cudur oo khatar ah. Dhammaan gabdhaha waxaa xitaa la siinayaa tallaal ku aaddan feyruska babilloomka (HPV) ee keena kansarka dhuunta ilmo galeenka ku dhaca.

  Carruurta ilaa iyo 18 sano ee aan loo tallaalin si waafaqsan barnaamijka tallaalka waxaa la siinayaa tallaal dhammaystir ah.

 • Caafimaadka ardayga

  Caafimaadka ardayga waxaa soo gelaya hawlaha la xiriira dawada, cilmu nafsiga, cilmu nafsiga bulshada iyo habka waxbaridda gaarka ah oo taageeraya horuumarka ardayga ee ku aaddan hadafka waxbarashada.

  Caafimaadka ardaygu waxaa ka mid ah waxyaabaha uu bixinayo koontarool caafimaad, baaritaanno aragga iyo maqalka la xiriira.

 • Caafimaad darro maskaxeed

  Caafimaad darro maskaxeed waa fikrad lasoo koobay oo ay soo gelayaan dhibaatooyinka maskaxda ee aan cuslayn iyo kuwa leh calaamooyin sii culus labadaba.

  Niyad jabku wuxuu u soo baxaa siyaabo kala duwan hadba inta uu qofku jiro. Carruurta iyo dhawr iyo toban jirka niyadda jabsan niyad jabku kama muuqanayo mar walba. Waxaa caadi ah in taas beddelkeeda ay tusaale ahaan yihiin kuwo xanaaqsan oo xanaaq dhaw.

  BUP

  BUP waxuu daryeelaa caruurta iyo dhalinyarada oo ugu baahi weeyn caawinaad ama daryeel dimirka. Waxeey qaabilaan dhalinyarta ilaa 18 sano, kadib waxaa laga tirsanaada qeeybta-dimirka ee dadka weeyn.

 • Qaabilaada dhalinyarada

  Rugta qaabilaadda dhallinyarada waxaa loogu tala galay dhallinyarada laga billaabo 12-13 jir ilaa iyo 25 jir. Booqashooyinku waa lacag la'aan.

  Rugta qaabilaadda dhallinyarada waxaa jirta fursad ah in la helo wadahadal taageero oo loogu tala galay qofka aan wacnaan dareemeynin oo u baahan cid uu la hadlo. Waxay sidoo kale ku saabsanaan kartaa arrimo ku aaddan jirka ama galmada iyo waxyaabaha uurka looga hor tago.

 • Carruur leh naafanimo

  Ka waalid leh carruur naafo ah waxaa uu qofku si sharci ah xaq ugu leeyahay taageero ka imaaneysa bulshada. Dadaallada badankooda waa in qofka naftirkiisu uu codsadaa.

  Taageerada uu qoysku xaqqa u leeyahay waxaa ay ku xirantahay hadba naafanimada canuggu uu qabo iyo inta ay taasi saameyn ku yeelaneyso baahida canugga ee maalinlaha ah. Waa degmada iyo maamul gobaleedka uu canuggu degganyahay labadaba kuwa mas'uulka ka ah in ay siiyaan taageero.

  Mararka qaar ardayda qaba naafanimadu waxay u baahanyihiin in ay dhigtaan dugsiyo kale oo la waafajiyay hadba baahidooda.

  Carruur baxnaanin

  Baxnaaninta carruurtu waxaa ay qaabileysaa carruurta iyo dhallinyarada leh naafanimo ballaaran oo nolosha qofka oo dhan la soconeysa.

  Dadaallada baxnaanintu waxa ay noqon karaan talooyin, taageero iyo daweyn iyo welibo u qorid iyo ku tijaabin qalab wax caawiya.