Förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 12/2-2020

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Ansök på Migrationsverkets webbplats

Du ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats. För att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webbplatsen behöver du en personlig kod. Du får koden i ett brev som du får från Migrationsverket två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla.

Om du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid

Om du inte ansöker om nytt uppehållstillstånd innan ditt gamla tillstånd slutar gälla får du inte arbeta medan du väntar på beslut. Du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du studerar på gymnasienivå

Om du studerar på gymnasienivå och är mellan 17 och 24 år har du i vissa fall möjlighet att få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra dina studier.

Det gäller dig som läser på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning på till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Det tidsbegränsade uppehållstillståndets längd beror på hur lång tid du har kvar av utbildningen.

För att få behålla ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du regelbundet visa att du har deltagit aktivt i dina studier. Du ska skicka till exempel dina betyg eller intyg från skolan på att du har varit närvarande på lektionerna till Migrationsverket varje år.

När du har avslutat dina gymnasiestudier kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd om du kan tjäna tillräckligt mycket pengar för att klara dig själv.

Ansöka om permanent uppehållstillstånd

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd om du arbetar i Sverige eller lever tillsammans med din partner i Sverige.

Om du arbetar i Sverige

Om du tjänar tillräckligt mycket genom ditt arbete eller ett eget företag kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Om du lever tillsammans med din partner i Sverige

Om du lever tillsammans med en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till din partner.

Om ni har levt tillsammans i minst två år kan du få permanent uppehållstillstånd. Om ni har levt tillsammans kortare än två år kan du få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i upp till två år.