Olika utbildningar

Senast uppdaterad: 29/3-2018

Du som vill studera kan välja bland olika utbildningar beroende på vad du vill studera, om du har studerat tidigare och vilket sätt att studera som passar dig. Här finns information om flera olika utbildningar för vuxna.

 • Kommunal  vuxenutbildning, Komvux

  Kommunen anordnar vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det kallas Komvux. Komvux är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundläggande nivå eller gymnasial nivå, men är för gammal för att studera på grundskola eller i gymnasieskola.

  Du kan studera på Komvux om du har fyllt 20 år, är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun och saknar de kunskaper som utbildningen ska ge.

  Inför studierna bedöms dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå. Du kan studera en eller flera kurser på Komvux. Du kan studera på heltid eller deltid. Sedan kan du fortsätta att studera på högskola, yrkeshögskola eller börja arbeta.

  Ersättning när du studerar på Komvux

  Om du studerar på Komvux och inte får till exempel etableringsersättning kan du ansöka om bidrag och lån från CSN.

  Validering av dina kunskaper

  Du kan göra en validering av dina tidigare kunskaper på Komvux. Det betyder att du kan få dina kunskaper kartlagda, bedömda och dokumenterade. Det kan vara kunskaper som du har skaffat dig på olika sätt, till exempel genom att arbeta eller studera. Valideringen kan öka dina chanser att få ett arbete eller att studera vidare. Valideringen ska utföras efter dina förutsättningar och behov.

  Om du vill studera, eller göra en validering, kan du fråga studie- och yrkesvägledaren som arbetar på Komvux hur du ska göra. Du kan även kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du deltar i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen.

 • Särskild utbildning för vuxna

  Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för dig som har en utvecklingsstörning eller har fått en hjärnskada. Utbildningen kallas ibland Särvux och ibland Lärvux. Kommunen anordnar utbildningen på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan även studera svenska för invandrare, sfi, inom särskild utbildning för vuxna.

  Du kan studera inom särskild utbildning för vuxna om du har fyllt 20 år, är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun och saknar de kunskaper som utbildningen ska ge. Inför studierna bedöms dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå.

 • Yrkesutbildningar

  En yrkesutbildning är en utbildning inom ett specifikt yrke. Du kan gå en yrkesutbildning på Komvux eller på särskild utbildning för vuxna. Du kan också gå en yrkesutbildning på någon av yrkeshögskolorna.

  Under utbildningen har du mycket kontakt med företag. Du får till exempel göra praktik. Det ökar dina chanser att få ett arbete efter utbildningen.

 • Lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildning är en form av yrkesutbildning som finns inom Komvux och särskild utbildning för vuxna. Du kan gå en lärlingsutbildning för att få en grundläggande yrkesutbildning och mer erfarenhet av ett yrke. Du kan också få mer kunskaper inom yrkesområdet med hjälp av en handledare på arbetsplatsen.

 • Folkhögskola

  En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser du kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. På många folkhögskolor kan du bo på skolan medan du studerar.

  På en folkhögskola kan du läsa allmänna kurser eller särskilda kurser. Du kan läsa allmänna kurser istället för gymnasiet och ibland istället för grundskolan. Du kan läsa särskilda kurser som är inriktade mot ett speciellt ämne. Du kan till exempel studera musik eller konst. Du kan också lära dig ett särskilt yrke.

  Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på folkhögskola kan ge dig grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet betyder att du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.

 • Arbetsmarknadsutbildning

  En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som inriktar sig på yrken där det finns stor brist på utbildad personal. Vilka utbildningar som finns beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället.

  Det är inte säkert att du får ett arbete om du har gått en arbetsmarknadsutbildning, men genom att gå utbildningen ökar dina chanser att få ett arbete och du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Distansutbildning

Ett sätt att studera är att studera på distans. Om du studerar på distans går du inte till en skola eller ett universitet för att studera. Du kan istället välja var du ska studera. Du kan till exempel vara hemma eller på ett bibliotek.

I vissa utbildningar använder man endast internet. Andra utbildningar har till exempel några tillfällen om året då du träffar lärare och andra elever. Mellan träffarna håller ni kontakten via internet, e-post eller telefon.

Det finns många olika utbildningar som hålls på distans. Du kan läsa både kortare kurser och längre program på distans. Distansutbildningarna kan vara på heltid eller deltid.