ክትሰርሕ እንተ ደሊኻ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 7 8 2018

ኣብ ሽወደን ሰሪሕካ ገንዘብ ከተእቱ እንተ ደሊኻ፡ ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ክትራኸብ ኣሎካ። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ ሓደ ስራሕ ንኽትረክብ ክሕግዙካ እዮም።