ደገፍን ቍጠባዊ ሓገዝን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 1 7 2019

ኣብ ሽወደን ከተመልክተሉ ትኽእል ብዙሕ ዓይነት ቍጠባዊ ደገፍን ቍጠባዊ ሓገዝን ኣሎ። መሰል ናይ ክፍሊት ንኽህልወካ ናይ ግድን ከተማልኦም ዘሎካ ሓደ ሓደ ጠለባት ኣሎዉ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሽወደን ስርዓት ውሕስነት ሓላፍነት ዘለዎ መንግስታዊ ብዓል መዚ እዩ። እቶም ዝበዝሑ ክፍሊታት፡ ኣብ ሽወደን ውሑስ ምስ ምዃን ዝተተሓሓዙ እዮም።

ዝተፈላለየ ዓይነት ቍጠባዊ ደገፍ