ትምህርቲ ሽወደንኛ ጀምር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 18 10 2018

ሽወደንኛ ንኽትማሃር ክትጅምር እትጥቀመሎም መኽዘናት፡ ፊልምታትን መርበብ ሓበሬታታትን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ምኽሪ ንሄይስቨንስካ ንምጥቃም!

  • ንነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ናይ ሄይስቨንስካ ሓንቲ ኣፕ ኣላቶ።
  • ነተን ኣፕ ናብ ናትካ ተንቀሳቓሲት ተለፎን ወይ ታብለት ካብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕሌይ ክትጽዕኖም ትኽእል ኢኻ።
  • ንሓንቲ ኣፕ ኢንተርኔት ኣብ ዘሎካ እዋን ክትጽዕና፡ ድሕሪኡ ኢንተርኔት ኣብ ዘይብልካ እዋን ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብ'ቶም ፊልምታት፡ ልሙዳት ዝኾኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትማሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ'ውን፡ ነቶም ፊልምታት ደው እናበልካን ንድሕሪት እናመለስካን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋዊ መግለጺ እንተደሊኻ'ውን፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ፊልም፡ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሳጹን ጠውቕ።

ፊደላት

ንነፍስኻ ኣላሊ

ኣሃዛት ካብ 0-100

ኣሃዛት ካብ 100-1000

ሰዓት

ሰዓት ክንደይ ኮይኑ፧

ኦርኒክ ወይ ፎርም ምምላእ

ጻውዒት ህጹጽ ረዲአት

ኣይተረዳኣንን

ክዳውንቲ