مسکن در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 29 10 2018

پناهجویان می توانند یا خودشان مسکن فراهم کنند یا اداره مهاجرت برای مسکن به آنها کمک می کند.

قرارگاه سکونتی اداره مهاجرت

اداره مهاجرت مسکن هایی دارد که فقط مخصوص افرادی است که تقاضای پناهندگی کرده اند. به این مسکن ها قرارگاههای سکونتی گفته می شود.

اگر برای مسکن به کمک اداره مهاجرت نیاز دارید خودتان نمی توانید محل زندگی خود را انتخاب کنید. شما بایستی آمادگی داشته باشید به شهری که مسکن های خالی در آن وجود دارد، نقل مکان کنید. همچنین ممکن است در مدتی که منتظر تصمیم هستید مجبور شوید به مسکن دیگری نقل مکان کنید.

اگر به شما در یک مسکن جا داده شده باشد، آن جا فقط برای خود شماست. در اغلب موارد مسکن شامل یک آپارتمان است که با دیگران شریک می شوید. اگر همراه با خانواده آمده اید، خانواده همیشه یک اطاق مشترک دریافت می کند. اگر مجرد هستید با سایر هم جنسان خود در یک اطاق مشترک زندگی می کنید.

مسکن خود

اگر نمی خواهید در قرارگاههای اداره مهاجرت زندگی کنید می توانید خودتان یک مسکن پیدا کنید. بسیاری از افراد در مدتی که منتظر جواب به درخواست پناهندگی خود هستند نزد دوستان و خویشاوندان خود زندگی می کنند. اگر خودتان مسکن فراهم می کنید بایستی خودتان هزینۀ آنرا بپردازید.

اگر خودتان مسکن فراهم می کنید بایستی آدرس تان را به اداره مهاجرت اطلاع دهید تا بتوانند با شما تماس بگیرند. اگر در مسکن خود زندگی می کنید وقتی اجازه اقامت دریافت کنید نمی توانید از اداره مهاجرت برای سکونت در یک شهر کمک دریافت کنید.