اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه

آخرین به روز رسانی 2ـ 3ـ 2020

اگر درسطح لیسه تحصیل میکنید و بین سنین ۱۷ تا ۲۴ ساله هستید، ممکن است در بعضی موارد برای خاتمه دادن به تحصیلاتتان اجازه اقامت طولانی تر برای مدت محدود دریافت کنید.

این امر به شما مربوط می شود که در لیسه، لیسه مخصوص معلولین ویا تحصیلات معادل آن، به عنوان مثال، مکتب لیسه عمومی یا مکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) تحصیل می کنید.

مدت اجازه اقامت محدود بستگی به این دارد که چه مدتی از تحصیلات شما باقی مانده باشد.

برای اینکه اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه دریافت کنید به چی چیزهایی نیاز است؟

عوامل زیادی هست که بر روی گرفتن اجازه اقامت برای تحصیل درسطح لیسه تأثیر می گذارد.

برای کسانی که پناه جو هستند و اجازه اقامت با مدت زمان محدود دارند و میخواهند اجازه اقامت خود را تمدید کنند، قوانین مختلفی هست. قوانین مختلف هست، بستگی به این دارد که آیا شما بدون والدین خود به سویدن آمده اید یا با والدین خود آمده اید، آیا شما درپروگرام و برنامه ملی تحصیل میکنید یا درپروگرام و برنامه دوره مقدماتی تحصیل میکنید، و دربعضی موارد کی اولین بارتقاضای پناهنده گی داده اید.

به منظور حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه باید به طور مرتب نشان دهید که شما در تحصیلات خود فعالانه شرکت میکنید. موقع گزارش این امر اداره مهاجرت با شما تماس خوهد گرفت.

هنگامی که لیسه را به پایان رساندید چی میشود؟

هنگامی که تحصیلات درسطح لیسه خود را به پایان رساندید، درصورتیکه درآمد به اندازه کافی داشته باشید که بتوانید ازعهده معاش خود برآیید می توانید برای اجازه اقامت دائمی تقاضا دهید.