آغاز تمرین زبان سویدنی

آخرین به روز رسانی 1ـ 8ـ 2018

در اینجا شما اپلیکشین ها، ویدیو ها و صفحات انترنیتی را که میتوانید بخاطر فراگیری زبان سویدنی از آن استفاده کنید، دریافت خواهید کرد.

راهنمایی برای استفاده از سلام سویدنی ۱ (Hejsvenska 1)

  • برای هرموضوع سلام سویدنی ۱ یک آپ وجود دارد.
  • شما میتوانید آنها را درمبایل خود و یا تابلت خود از آپ استور(App Store) یا گوگل پلی (Google Play) دانلود کنید.
  • هنگامی که شما دسترسی به انترنت دارید، می توانید یک آپ را دانلود کنید و بعد بدون اتصال به انترنت ازآن استفاده کنید.

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

الفبا

معرفی خودتان

اعداد 0-100

اعداد 100- 1000

ساعت

ساعت چند است؟

خانه پری فورمه

تماس (تیلفونی) اضطراری

می نمی فهمم

لباس ها