اخبار

آخرین به روز رسانی 6ـ 8ـ 2019

در اینجا شما می توانید لینک ها ی اخبار به لسان سویدنی آسان و اخبار سویدنی ترجمه شده به لسانهای دیگر پیدا کنید. شما همچنین می توانید آخرین اخبار از رادیو سویدن Sveriges Radio را بخوانید.