Hoyga xilliga magan-gelyo doonka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 29 10 2018

Adigaaga ah magan-gelyo doon waxaad keligaa diyaarsan kartaa hoy ama Hey'ada Socdaalka ayaa kaa caawin karta hoyga.

Hey'ada Socdaalka hoygeeda la dego

Hey'ada Socdaalka waxay leedahay hoy loogu talogalay oo keliya dadka codsaday magan-gelyo. Hoygan waxaa lagu magacaabaa hoyga la dego.

Haddii aad u baahantahay Hey'ada Socdaalka caawimaadeeda dhanka hoyga markaasi adigu ma dooran kartid halka aad ku noolaanayso. Waa inaad diyaar u ahaataa inaad u guurto meel ay ka jiraan guryo banaan. Waxaa kale oo dhici karta in xilliga wakhtiga aad sugayso go'aan ay khasab tahay inaad u guurto guri cusub.

Haddii lagugu casuumay boos ku yaala hoy markaasi halkaas oo keliya ayaa adiga ku khuseysa. Hoygan wuxuu badanaaba ka koobanyahay guri lala wadaago dad kale. Haddii aad la timi qoyskaaga waxay qoysku mar kastaba si wada-jir ah u helayaan qol gaar u ah Haddii aad tahay qof keli ah waxaad qol la qaybsanaysaa dad kale oo aad isku jinsi mid tihiin.

Hoy gaar ah

Haddii aanad doonayn inaad ku noolaato Hey'ada Socdaalka hoygeeda la dego markaasi adigaa keli ahaantaa heli kara hoy. Dad badan waxay doortaan inay la noolaadaan saaxiibo ama qaraabo xilliga ay sugayaan jawaabta codsigooda magan-gelyo. Haddii aad doorato inaad keli ahaantaa diyaarsato hoy waa inaad adigu bixiso kharashka hoygan.

Haddii aad keli ahaantaa diyaarsato hoygaada waa inaad cinwaankaaga u sheegto Hey'ada Socdaalka si ay kuula soo xiriiri karaan. Haddii aad ku nooshahay hoy gaar kuu ah marka laguu ogolaado sharciga deganaanshaha ma ka heli kartid caawimaad Hey'ada Socdaalka dhanka hoyga gudaha degmo.