Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 4 2019

Xilli firaaqe waxaa lagu magacaabaa wakhtiga aad fasaxa ka tahay shaqada ama iskoolka.

Wakhtiga xilli firaaqahaaga waxaad ka qayb qaadan kartaa hawlaha kala duwan ee degmada, jaaliyadaha iyo naadiyada. Iyadoo loo marayo in laga qayb galo hawlahan kala duwan waxaad ku baran kartaa dad cusub kuna tababaran kartaa luqada Iswiidhishka.