Sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada heerka dugsiga sare

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 2 3 2020

Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare oo aad tahay inta u dhaxaysa 17 iyo 24 sano waxaad xaaladaha qaarkood fursad u haysataa inaad hesho sharci deganaansho oo xadidan oo wakhti dheer ah si aad u dhamaysato waxbarashadaada.

Tani waxay khuseysaa adigaaga dhigta dugsiga sare, dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama waxbarasho u dhiganta sida tusaale ahaan dugsiga dadka waaweyn ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada (Komvux).

Dhererka sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah waxay ku xirantahay inta uu leegyahay wakhtiga kaaga harsan waxbarashadan.

Maxaa shuruud u ah in aad hesho sharciga deganaansho ee waxbarashada ee heerka dugsiga sare?

Waa arrimo badan waxa raadka ku yeelanaya haddii aad heli karto sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare.

Way kala duwanyihiin qawaaniinta loogu talogalay adigaaga magan-gelyo doonka ah iyo adigaaga haysta sharci deganaansho oo ku meel gaar ah oo aad doonaysid inaad dheerayso. Qawaaniintan xitaa way kala duwanyihiin iyadoo ku xiran haddii aad timi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah ama ay kula socdeen qoyskaagu, haddii aad wax ka baratid barnaamij qaran ama barnaamijka soo gelida, iyo xaaladaha qaarkood xilligii ugu horeysay ee aad codsatay magan-gelyo.

Si loo helo sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare waa inaad si joogto ah u caddaysaa inaad si fir-fircoon uga qayb qaadatay waxbarashadaada. Hey'adda Socdaalka ayaa kula xiriiraysa marka la gaaro wakhtigi aad arintan soo caddaynayso.

Maxaa dhacaya marka aad dhamayso dugsiga sare?

Marka aad dhamaysato waxbarashadaada dugsiga sare waxaad codsan kartaa sharci deganaansho oo joogto ah haddii aad shaqayso lacag kugu filan oo aad isku dabari karto.