Att vårda sin hälsa i Sverige

Senast uppdaterad: 3/6-2019

Temana omfattar nödvändig information som deltagarna i samhällsorienteringen behöver för att själva kunna göra hälsosamma val och få tillgång till den hälso- och sjukvård som de har rätt till och behöver.