Barnets hälsa

Senast uppdaterad: 13/2-2018

Det finns många olika ställen att vända sig till när det gäller frågor om barnets hälsa.

 • Barnavårdscentral och familjecentral

  På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer men du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen.

  På många ställen finns barnavårdscentralen i en familjecentral där det är samlat olika insatser som kan behövas när barnen är små.

 • Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

  Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år.

  När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till tolv månaders ålder.

 • Tandvård

  Folktandvården är den tandvård som landstinget bedriver. Folktandvården ska ge regelbunden och fullständig tandvård för alla barn och unga upp till och med året de fyller 21.

  När det gäller asylsökande ungdomar upphör landstingets skyldighet att erbjuda tandvård när ungdomen fyllt 18 år, till skillnad från ungdomar med uppehållstillstånd.

 • Vaccinationer

  Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar. Alla flickor erbjuds även vaccination mot humana papillomvirus (HPV) som bland annat kan leda till livmoderhalscancer.

  Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet ska erbjudas kompletterande vaccination.

 • Elevhälsan

  Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

  Elevhälsan erbjuder bland annat hälsokontroller, syn- och hörselundersökningar.

 • Psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom.

  Depressioner visar sig på olika sätt beroende på hur gammal man är. Barn och tonåringar som är deprimerade blir inte alltid märkbart nedstämda. Det är vanligare att de i stället är till exempel irriterade och arga.

  Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

  Bup tar hand om de barn och ungdomar som har störst behov av psykiatriskt stöd eller vård. De tar emot ungdomar upp till 18 år, efter det hör man till vuxenpsykiatrin.

 • Ungdomsmottagningen

  Ungdomsmottagningen är till för ungdomar från ca 12-13 år upp till och med 25 år. Besöken är gratis.

  På ungdomsmottagningen finns möjlighet att få samtalsstöd för den som mår dåligt och behöver någon att prata med. Det kan också handla om frågor om kroppen eller om sexualitet och preventivmedel.

 • Barn med funktionsnedsättning

  Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv.

  Vilket stöd familjen har rätt till beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Det är både kommunen och landstinget där barnet bor som ansvarar för att ge stöd.

  Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i andra skolor som är anpassade efter deras behov.

  Barnhabilitering

  Barnhabiliteringen tar emot barn och unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar.

  Habiliteringsinsatser kan vara råd, stöd och behandling samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel.