Lära svenska

Senast uppdaterad: 11/11-2019

Lär dig svenska på egen hand! Här hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.

Film om Sverige

Att använda "Lära svenska"

Instruktion​​: Att använda ”Lära svenska”