Torsås

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 27 5 2020

እዚ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ኣብ መንጎ ካልማርን ካርልስክሮናን ግላስሪከትን ይርከብ። እዚ ከኣ ንዋኒንን ቱሪዝምን ንምንባርን ብዙሕ ዕድላት ይፈጥር። ኣብዚ፡ ብዙሓት ሃብታም ሓሳባትን ውፉያት ሰባትን ዘለወን ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ!

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7,109

ስፍሓት መሬት

605 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Karlskrona 43 ኪሜ
  • Kalmar 52 ኪሜ
  • Växjö 104 ኪሜ
Småbåtar både segelbåtar och motorbåtar ligger i en naturhamn. Några hus och hamnkontoret syns också i bilden.

መንበሪ-ገዛ

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ቶርሶስ ኮምዩን ምስ መጻእካ፡ ኣብቲ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ዚሰማምዓካ መንበሪ ገዛ ንኽትረክብ ንሕግዘካ።

ዕላማና፡ ካብቲ ኣብዚ ኮምዩንዚ ዝኣተኻሉ መዓልቲ ኣብ ቶርሶስን ሰደርኦክራ ወይ በርይክቫራ ብዝቐልጠፈ መገዲ መንበሪ ገዛ ክንቅርበልካ እዩ። ኣብ መንጎ እተን ከባቢታት ግሩም ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ።

I förgunden ett spegelblankt vatten. I bakgrunden ett större hus och lite längre bort radhuslängor.

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ነባሮ ይርከቡ። ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ንክፍሊ ምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታት ትወከሱ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እቲ ኮምዩን ሽድሽተ ናይ ኵዕሶ እግሪ ክላባትን ዓቢ ናይ ቮሊቦል ንጠፍት ኣለዎ። ኣብኡ ድማ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዓበይቲ ዲቪዚዮን ይጻወቱ። ኣብዚ ናይ ተዅሲ ማሕበር እውን ኣሎ፡ ከምኡውን ግሩም ዝኾነ ናይ ምግላብ ቦታን ናይ ፍሪስኪስን ስቨቲስ ጉጅላታት፡ ናይ ተኒስ፡ ምጅላብ ስካውት ወዘተ ንጥፍታት ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ቶርሶስ ዳርጋ ኩሉቲ እትደልዮ ነገራት ኣሎ። ኣብቲ ብመንጎ ማእከላይ ከተማ ዚሓልፍ ኣልፋርጋታን፡ ናይ ድኳናት ቦታ ኣሎ። ኣብኡ ቤትንባብ፡ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ ወዘተ ኣሎ። ሕሱር ናይ ቤት ወይ ናይ ክሽነ ኣቕሑ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ኮምዩንና ብዙሕ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣለዉ።

En stillsam gata med en gammal veteranbil i förgrunden i bakgrunden ett laxfärgat hyreshus med butiker i bottenplanet.

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ቅርበት፡ ኳሊቲ፡ ሓልዮትን ምጡንነትን። እዘን ቃላትዚኣተን ንቶርሶስ ኮምዩን መሪሕ ከዋኽብቲ እየን፡ ኣብቲ ንመንእሰያት ተቐማጦና እንገብሮ ውጥናት ከይተረፈ።

Ung mamma i lila slöja med sin sovande baby i armarna.

ኣብ ቶርሶስ ቤትትምህርቲ ህጻናትን መባእታ ቤትትምህርትን ሓባራዊ ዕላማ ዘለወን ናይቲ ማሕበረሰብ ንጥፈታት እየን። ካብቲ ህጻናት ትምህርቲ ዚጅምሩሉ ክሳዕ ናይ ዓበይቲ ስልጠና፡ መምርሒና ንቐጻሊ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ዝዓለመ እዩ።

ናትና ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ኣብያተትምህርትን ነኣሽቱ እየን፡ ዝምዕብል ናይ ትምህርቲ ሃዋህውን እተመስከረሎም ሰራሕተኛታትን ድማ ኣለወን።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ቶርሶስ ኮምዩን ሓሙሽተ ደስ ዘብላ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ከምኡውን ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ንእሽቶ ቅርጽን እቲ ዓቢ ናይ መምሃራን ጻዕቅን፡ ብምምሃር ጽቡቕ ነጥቢ ከም እነምጽእ ገይሩና። ኣብዚ፡ ጭርሖኡ 'ገለ ብዙሕ ንኺረኽቡ ብዙሕ ይደልዩ' ዚብል ዝኾነ ፍሉይ ቤትትምህርቲ እውን ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ኮረሶፖንደንስ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣስታት 500 ተመሃሮ ኣለዉ፡ እቲ ቤትትምህርቲ ከኣ ኣብ ሽወደን መሪሕ ናይ ርሕቐት ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ። ገለ ናይቲ ቤትትምህርቲ ተመሃሮ ብቀዋሚ ወይ ብምዱብ መገዲ እዮም ዚምሃሩ፡ ካልኦት ግን ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ናይ ርሑቕ ትምህርቲ እዮም ዚወስዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ በቲ ናይ ቶርሶስ፡ ካልማርን ሞርቢሎንጋ ኮምዩናት ማእከል ፍልጠት እዩ ዚተሓባበር። ኣብቲ ማእከል ፍልጠት፡ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ስልጠና መምርሕን ሓበሬታን ትረክብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቶርሶስን ሰደርኦክራ ማእከል ጥዕና ኣሎ። በቶም ሰፊሕ ክእለትን ነዊሕ ናይ ሞያ ተመክሮ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕንና ክንክንንን ኣገልግሎት የቕርብ።

ዕላማና ንኣኻ ከም ውልቀሰብ ክንከናኸንን ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምሃብ እዩ። እቲ ትዅረትና ኣብ ጥዕና እዩ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቲ ናይ ህይወትካ ኣካይዳ ወይ ኣመላት ንኽትልውጥ ምኽሪ ንህብ።

ኣብ ቶርሶስ ናይ ስኒ ሕክምና፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ ከምኡውን ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና ኣሎ።

En flicka sitter på en brits och har nyss fått ett blått plåster på sitt knä.

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ንዝኾነ ሓበሬታ ብጽሑፍ ይኹን ብዘረባ ብቛንቋኻ ኪትርጎመልካ ምስ እትደሊ ተርጓማይ ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። እቲ ኣብቲ ኮምዩን ዘሎ እትበጽሖ ትካል፡ ምስ እትውከሶ ተርጓማይ ኪቋጸረልካ ይኽእል እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኮምዩንና ኣብ መንጎ ካልማርን ካርልስክሩና እዩ ዚርከብ። እዘን ክልተ ከተማታት ናይ ፍርቂ ሰዓት ርሕቀት ኣለወን፡ ብመገዲ E 22፡ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ 30 ደቓይቕ ጥራይ ብምውሳድ ድማ ንመብዛሕትኦም ተቐማጦ ዓበይቲ ከተማ ንቕድሞም!

ናብ ካልማርን ካርልስክሩናን ዘራኽብ መስመራት ኣውቶቡስ ግሩም እዩ፡ ኣብ መዓልቲ ድማ ብዙሕ ንቕሎታት ኣሎ።

ካብ ካልማርን ካርስልክሩና ብባቡር ክትገይሽ ትኽእል። ንኣብነት ናብ ማልመ ካብ ሰለስተ ሰዓታት ብዝውሕድ ግዜ ትበጽሕ። ሓንቲ ሰዓት ወሲኽካ ድማ ናብ ሾፐንሃምን ትበጽሕ!

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ'ዚ ከተማ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ከተማታት፡ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ነኣሽቱን ወሃብቲ-ስራሕ ይርከቡ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት ንምርኣይ ኣብ ማእተዊ ናይ'ዚ ሓበሬታ ''ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት'' ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትረኽብዎ። እቶም ናይ ባዕልኹም ትካል ክትጅምሩ እትሓስቡ ሰባት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ነዓኹም ዝኸውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ትረኽቡ።

Två hantverkare lutar sig mot ett staket utan för en tomt med ett vitt trähus i bakgrunden.